Street Dance


Hlavní cíl výuky: - seznámení s tanečními styly street dance - LOCKIN, POPPIN, HOUSE DANCE, HIP HOP, OLDSCHOOL - HYPE - členění hudby na jednotlivé taneční styly - tvorba a interpretace tanečních variací - zlepšení úrovně pohybových dovedností a fyzické úrovně - ovlivnění kladného přístupu ke sportovním aktivitám, zláště pak k tanci(street dance) chápaným jako obranu proti konfliktům, civilizačním chorobám a stresu - podpora zdravého životního stylu studentů Výuka se zaměřuje na moderní formy tance street dance s důrazem na postupné rozvíjení pohybových dovedností v souladu s hudbou a vlastními pocity.

Najdi si svůj styl

Přidej se k nám :-)